MOK JASTRZĘBIE - ZDRÓJ

mok

Pan Paweł Jagodziński jest osobą energiczną, komunikatywną, szybko odnajduje się w nowym otoczeniu. Potrafi pracować samodzielnie jak i w grupie. Jest osobą sumienną i zaangażowana w pracę, powierzone zadania wykonuje dokładnie i systematycznie. Znakomicie sprawdza się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku jak i w pracy zespołowej. Ma wysokie umiejętności interpersonalne – i łatwo nawiązuje kontakty, a w swoim zespole tworzy atmosferę wzajemnej pomocy i zrozumienia.

Pan PaweŁ Jagodziński w dotychczasowej swej pracy był organizatorem zarówno małych, lokalnych przedsięwzięć jak „Wiosenne Igraszki” czy „Wigilijny Turniej z Karpiem” jak ogólnopolskich imprez sportowych „Jastrzębie Go High & Activ Day”(4 edycje). współpracował z Miejskim OŚrodkiem Kultury w Jastrzębiu-Zdroju podczas organizacji „Bali dla najmłodszych” oraz w corocznych „Sierpniowych Promenadach Trzeźwości”. Jestem przekonany, że Pan Paweł Jagodziński jest osobą, która sprosta wielu ambitnym zadaniom. Potrafi wymyślić, zaplanować i skutecznie przeprowadzić każdą imprezę zarówno kulturalną, sportowo – rekreacyjną, wesele, bal, czy studniówkę i komers. W razie potrzeby z przyjemnością udzielę dokładniejszych informacji na Jego temat.

DYREKTOR MOK W JASTRZĘBIU ZDROJU

mgr Janusz Jurczak

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

CaritasJako zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej pragnę pozytywnie zarekomendować osobę Pana Pawła Jagodzińskiego, z którym dane było mi pracować przy organizacji dużej imprezy związanej z obchodami Dnia Dziecka. Miała ona miejsce w ogrodach biskupich w Katowicach, a udział w niej wzięło 1,5 tysiąca dzieci i ich rodziców.

Już od pierwszego kontaktu zauważyłem niezwykłe zaangażowanie, gotowość do kompromisów, kreatywność, a przede wszystkim profesjonalizm i rzetelność prowadzącego zabawę dla dzieci. Pan Paweł charakteryzuje się charyzmą świetnego logistyka i organizatora, współpraca z nim to przyjemność i pewność tego, że można na nim polegać.

Ze swej strony pragnę nadmienić, iż organizacja nasza z pewnością będzie kontynuować współpracę z Panem Jagodzińskim.

Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej

ks. Tomasz Nowak

WSPÓŁPRACA Z PARAFIĄ

Pragnę zarekomendować Pana Pawła Jagodzińskiego jako świetnego organizatora imprez o zasięgu lokalnym.

Będąc proboszczem parafii pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju miałem okazję współpracować z Panem Pawłem podczas organizowanych w latach 2005-2006 przedsięwzięć organizowanych z okazji dni patrona miasta – św. Jana Nepomucena.

Nosiły one nazwę Nepomucenalia i miały charakter religijno-kulturalny. Rozłożone na klika dni, uwzględniały oczekiwania różnych grup wiekowych. Będąc już biskupem maiłem okazję widzieć Pana Jagodzińskiego w czasie organizowania Archidiecezjalnego Marszu Trzech Króli w Katowicach i Archidiecezjalnych bali dla maturzystów.

Z uznaniem pochylam się nad jego talentami, które ogniskują się przede wszystkim w umiejętności pracy zespołowej, kierowania ludźmi, operatywnością i społecznym zaangażowaniem w życie miasta i regionu.

Biskup Pomocniczy Archdiecezji Katowickiej

Marek Szkudło

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ

 

zs5Człowiek jest wielki

nie przez to co ma, nie przez to kim jest,

lecz przez to czym dzieli się z innymi”

/ Jan Paweł II /

W imieniu całej społeczność Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju, serdecznie dziękujemy za ofiarna pomoc, która uświetniła VIII Szkolny Festyn dedykowany naszemu Patronowi Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Dziękujemy na okazaną życzliwość i zrozumienie.

IMPREZA INTEGRACYJNA

Wader

Jako firma postanowiliśmy zorganizować imprezę integracyjną dla naszych pracowników. Dotarliśmy do Pana Pawła Jagodzińskiego, który świadczy usługi wodzireja. Z pewnym niepokojem podeszliśmy do proponowanych przez niego zabaw, tańców, ale – jak się później okazało zupełnie niepotrzebnie.

Kultura prowadzącego, szeroka baza proponowanych zabaw (uwzględniając wiek uczestników, ich temperament), wreszcie autentyczna radość i zaangażowanie Pana Jagodzińskiego przełożyły się na efekt końcowy. Nie było osoby, która wychodząc z sali, nie byłaby zadowolona. Każdy, kto prowadzi swój biznes wie, jakie to ma przełożenie na dalszą pracę, kiedy integracja staje się faktem. Wszystko to jest zasługą Pana Pawła Jagodzińskiego, świetnego wodzireja, wesołego człowieka, który jest, ale tak naprawdę nie przesłania sobą niczego, więc w ten sposób gość czuje się naprawdę najważniejszy.

KOMERS

DSC08839

Współczesna szkoła wymaga od jej prowadzących nie tylko dobrego zaplecza dydaktycznego, świetnie wyposażonych pracowni, dobrej kadry, ale także ciekawej oferty zajęć integracyjnych.

Dlatego –mając na uwadze powyższe czynniki, postanowiliśmy, że ceremoniarz ważnych uroczystości szkolnych, na który składa się między innymi organizacja zakończenia nauki w gimnazjum , wymaga szczególnej oprawy, aby ta ważna w życiu młodych ludzi chwila, jaką jest komers, była też okazją do pokazania , że warto poświęcić czas na szczegółowe zaplanowanie zabaw, gier integracyjnych , tańców, itp. Już kolejny raz wszystkie te zagadnienia złożyliśmy na Pana Pawła Jagodzińskiego. I po raz kolejny otrzymaliśmy wysokiej klasy produkt, jeżeli tak można powiedzieć o Jego zaangażowaniu w organizację komersu 2011.

Nie musieliśmy martwić się o atmosferę na zabawie, gdyż świetnie rozgrzewał ją prowadzący. Młodzież chętnie brała udział w proponowanych zabawach. Warte podkreślenia jest to, że prowadzący zwracał uwagę na to, by puszczana muzyka była adekwatna do wieku młodzieży przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na treści , które ewentualnie mogły być źródłem zgorszenia. Doskonałe wyczucie chwili, autentyczna radość prowadzącego są gwarantami świetnej zabawy, co ma swoje przełożenie w zadowoleniu młodzieży i jej rodziców.

Barbara Kobos.

WSPÓŁPRACA Z DRUŻYNĄ HARCERSKĄ

 

36Zaświadcza się, ze Pan Paweł Jagodziński w latach 2010 – 2015 współpracował z Komendą Hufca ZHP i 36 Harcerską Drużyną Czerwonych Beretów. W w/w okresie wspólnie organizowaliśmy mnóstwo przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, społecznym i charytatywnym. Podczas naszych wspólnych prac Pan Paweł tworzył programy i scenariusze, zarządzał zespołem ludźmi, organizował logistykę, aprowizację, transport i zabezpieczenie. Współpracowaliśmy z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, MOKiem, MOSiRem oraz innymi jednostkami i fundacjami, w celu profesjonalnego przygotowania naszych przedsięwzięć.

Polecam Pana Pawła, jako sprawdzonego organizatora i prowadzącego zabawy.

 

WSPÓŁPRACA Z PARAFIĄ

Jako dziekan i proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jastrzębiu Zdroju pragnę wystawić pozytywne rekomendacje Panu Pawłowi Jagodzińskiemu. Od wielu już lat współpracuję ściśle z wyżej wymienionym, organizując dla wspólnoty lokalnej i miasta wiele imprez. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: coroczny Bal Nadziei (który ma już zakres wojewódzki), Marsz dla życia i rodziny, festyn parafialny, przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Za każdym razem Pan Paweł wykazuje się niezwykłą kreatywnością, która przejawia się przede wszystkim w logistycznym uporządkowaniu, solidnej realizacji poszczególnych zadań i umiejętnością zarządzania. Charyzma, pomysłowość, rzeczowość i solidność to podstawowe przymioty Pana Pawła, które przekładają się na pewność tego, iż imprezy przez niego prowadzone odznaczają się wysokim stopniem profesjonalizmu.

Ksiądz Marek Zientek

Jastrzębie - Zdrój
Paweł Jagodziński
Phone: 885640965